เลื่อนลง >>

Am

i

ta Technology (Thailand)

ผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน

รู้จักกับ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและในระดับสากล จึงเกิดเป็นความร่วมมือขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์และบริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ไต้หวัน) ในการวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ควบคู่กับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายกำลังการผลิตที่ 50 กิ๊กกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ภายใต้ชื่อ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติวงการพลังงานประเทศไทยยสู่ยุคสมัยแห่งอนาคต

โปรดักต์ของเรา

PRODUCT HIGHLIGHT

พลังงาน

ความหนาแน่นพลังงานสูง

การใช้งาน

รอบการใช้งานมากกว่า 3,000 รอบ

ชาร์จ

ชาร์จรวดเร็วขึ้น

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยสูง

การรับรองอุปกรณ์

APPLICATIONS

EV ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle)

แบตเตอรี่สามารถประยุกต์ใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า และ เรือโดยสารไฟฟ้า
เพื่อช่วยในการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาปเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

รถยนต์ไฟฟ้า

รถบรรทุกไฟฟ้า

รถบัสไฟฟ้า

เรือไฟฟ้า

รถกอล์ฟไฟฟ้า

ESS ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy storage system)

แบตเตอรี่มีหน้าที่สำคัญในการเข้ามาสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม อีกทั้งสามารถช่วยในการบริหารกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยการที่กักเก็บไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานต่ำ และปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาในช่วงที่มีความต้องการสูงเพื่อให้ระบบมีการใช้งานในช่วงเวลาที่เหมาะสม และ ลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์